Deze informatie is belangrijk als je besluit een Reikicursus te volgen:

De Vier Aspecten: 

Helende Beoefening, Persoonlijke Ontwikkeling, Spirituele Discipline en Mystieke Orde zijn de Vier Aspecten van Usui Shiki Ryoho.Deze aspecten beschrijven het pad van een student en de ontwikkeling van het systeem zelf. Dit pad en deze ontwikkeling worden niet genomen door een menselijke beslissing, maar zijn het gevolg van een natuurlijk rijpingsproces. De menselijke beslissing is om je aan deze beoefening toe te wijden en je eigen pad te volgen.

De Negen Elementen:

Inwijding:

Het ritueel dat van Reikimaster op Reikimaster wordt overgedragen, resulteert, wanneer het wordt uitgevoerd met een student, in het vermogen om Reiki voor zichzelf en anderen te kanaliseren. Er zijn vier inwijdingen voor de 1e graad, één inwijding voor de 2e graad één inwijding tot Reiki Master.

Geld:

Dit element vormt de brug tussen de materiële en de niet-materiële werelden en biedt de mensheid heling door de kracht en energie van geld. Elke stap op het pad van het Usui Systeem kent een specifiek geldbedrag. Deze bedragen maken deel uit van de vorm en zijn voor studenten vaak het element dat het moeilijkst met een spirituele beoefening te verenigen valt. De beoefenaar wordt hierdoor uitgedaagd om de reikwijdte te vergroten van zijn of haar begrip ten aanzien van de energie van geld en de energetische overdracht die plaatsvindt als geld wordt uitgewisseld.

Symbolen:

De Reiki symbolen van het Usui Systeem zijn energetische sleutels die toegang bieden tot niveaus van verbondenheid met het zelf, met anderen en met het mysterie van het leven. Al hebben de symbolen mogelijk ook kracht van zichzelf, het is in de relatie die door inwijding, instructies en gebruik wordt gecreëerd, dat de student de waarde ervaart.

Behandeling:

Voor zowel de student zelf als voor anderen bestaat de vorm van de Reiki behandeling uit het in een specifieke volgorde op specifieke plekken opleggen van de handen. Behandelingen vormen de fundamentele beoefening van de vorm. Door behandelingen wordt zelfkennis en zelfvertrouwen verkregen en wordt er meer van de mysteries van de andere elementen onthuld.

Mondelinge traditie:

Mondelinge traditie betekent energetische overdacht en onderwijs door direct contact en aanwezigheid van de Reikimaster bij de student. De energetische overdracht vindt plaats door het onderwijzen van de vorm van behandeling, het geven van de inwijding, het doorgeven van de beginselen, het vertellen van de geschiedenis, het beantwoorden van vragen en het samenzijn met de studenten tijdens de cursus. De master communiceert de essentie en de integriteit van het Systeem naar de student.

Spirituele afstamming:

De drager van de spirituele afstamming is verbonden met de essentie van het Usui Systeem en bezielt het Systeem met de uitdaging een levend mens als drager van een levend systeem te hebben. De spirituele afstamming is iets anders dan de masterafstamming en staat hier los van. De spirituele afstamming van het Usui Systeem is op dit moment Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Furumoto.

Geschiedenis:

De geschiedenis vertelt over de oorsprong van het Usui Systeem van Reiki Healing en hoe het tot op heden is gekoesterd. Dit verhaal toont een glimp van de centrale gebeurtenissen en personen die de afstamming hebben gedragen. Het geeft ons tevens een mythologie, metaforische leringen over de situaties die we tijdens onze dagelijkse beoefening van Reiki tegenkomen. Deze geschiedenis wordt in Reikicursussen gedeeld als onderdeel van de mondelinge traditie.

'Regels' voor het dagelijkse leven:

De vijf spirituele beginselen zijn als onderdeel van de mondelinge traditie overgeleverd van Dr. Usui. Ze vormen een spirituele lesen een morele leidraad voor het dagelijkse leven:

* Vandaag ben ik niet boos

* Vandaag maak ik mij geen zorgen

* Vandaag eer ik mijn vader, moeder, mijn leraar en mijn naaste

* Vandaag verdien ik mijn brood eerlijk

* Vandaag sta ik met een vreugdevol hart op en ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt

Vorm van de cursussen:                                                                                                                                                              De vorm van de cursussen wordt het beste gepresenteerd op een manier die de eenvoud van de beoefening ondersteunt en vormgeeft. Er zijn twee graden of niveaus in het Usui Systeem van Reiki Healing. Dat zijn de eerste graad en de tweede graad. Voor het Masterschap volg je een diepgaande opleiding van minimaal een jaar.

 bron:  o.a. The Reiki Alliance en Anam Cara